bg sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows) - Халкидики / Ситония, Псакудия

Philoxenia Bungalows е бюджетен хотел с голяма площ, в борова гора на брега на морето. Комплексът се състои от 11 двуетажни сгради и няколко триетажни сред зеленина и алеи за разходка. Philoxenia Bungalows е подходящ за непретенциозни туристи, които предпочитат спокойствието пред лукса. Филоксения Бунгалос разполага със 155 стаи и предлага на своите гости основен ресторант, бар, басейн, билярд, тенис на маса. Безплатно ползване на безжичен интернет в зоната около басейна.

Местоположение на Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows), Халкидики

Philoxenia Bungalows се намира в началото на селището Псакудия на ръкава Ситония на Халкидики, на 80 км от град Солун, на 200 метра от плажа, сред хубава борова гора.

Адрес: Psakoudia (Sithonia), 63071, Halkidiki , Псакудия, Greece


Стаи и настаняване в Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Стаите са семпли, около 18 кв.м., оборудвани с климатик, хладилник, телефон, сешоар, баня с душ, кокетен балкон.

Хранене, ресторанти и барове в Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Всички плодове, зеленчуци и месо са собствено производство, а зехтина и маслините, които ще ви предложат - лично от градината на собственика, един от най-големите производители на подобна продукция в района.

За децата

Басейнът на хотела има секция за деца (детски басейн), както и детска площадка.

Плаж

Пясъчен плаж, шезлонгите и чадърите на плажа са срещу заплащане.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

3900лв
3533лв
15-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-9%
2103лв
1736лв
15-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-17%
1835лв
1495лв
15-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-19%
3432лв
3092лв
15-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
958лв
819лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
559лв
420лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
565лв
452лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1123лв
1011лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1476лв
1373лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-7%
917лв
814лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-11%
2372лв
1978лв
15-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-17%
4368лв
3974лв
15-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-9%
1536лв
1442лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-6%
937лв
843лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
767лв
655лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
447лв
336лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
5655лв
5002лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-12%
3699лв
3045лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-18%
1498лв
1357лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-9%
940лв
799лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4750лв
4443лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-6%
3072лв
2765лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
8094лв
7566лв
20.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-7%
4739лв
4211лв
20.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-11%
805лв
725лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1284лв
1204лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-6%
2990лв
2691лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3256лв
2931лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
4986лв
4687лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-6%
4933лв
4607лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-7%
2269лв
2114лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-7%
1551лв
1396лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1879лв
1598лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
3277лв
2995лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-9%
3745лв
3530лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-6%
2148лв
1933лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
864лв
691лв
21-29 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1502лв
1330лв
21-29 Сеп
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-11%
484лв
387лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
963лв
866лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1387лв
1248лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
828лв
689лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-17%
2370лв
1987лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-16%
4047лв
3664лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-9%
4915лв
4465лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-9%
2999лв
2549лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2148лв
1933лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3745лв
3530лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-6%
3686лв
3461лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-6%
2249лв
2024лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2416лв
2175лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
4213лв
3972лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-6%
978лв
880лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1537лв
1439лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-6%
2465лв
2302лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-7%
1626лв
1464лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1070лв
1003лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-6%
671лв
604лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
671лв
604лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
1070лв
1003лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-6%
1879лв
1691лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
3277лв
3089лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-6%
958лв
819лв
27.05-01.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
671лв
503лв
27.05-02.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
559лв
420лв
27.05-01.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1150лв
982лв
27.05-02.06
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
958лв
847лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
559лв
447лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
958лв
819лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
559лв
420лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
783лв
587лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1342лв
1146лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1566лв
1253лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
958лв
819лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
559лв
420лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
2684лв
2370лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-12%
626лв
510лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-19%
1026лв
909лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-11%
3277лв
3089лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-6%
2150лв
2019лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-6%
1312лв
1181лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1879лв
1691лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1284лв
1164лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-9%
805лв
685лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1008лв
899лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-11%
2624лв
2362лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
4300лв
4038лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-6%
729лв
620лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5755лв
5375лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-7%
3799лв
3419лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
5236лв
4713лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
7472лв
6949лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-7%
3511лв
3160лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
5428лв
5077лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-6%
2255лв
2036лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
1054лв
949лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1613лв
1507лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-7%
1457лв
1238лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
937лв
843лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1536лв
1442лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-6%
2809лв
2648лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-6%
1611лв
1450лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
606лв
549лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-9%
287лв
229лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
909лв
823лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-9%
430лв
344лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
757лв
686лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-9%
358лв
287лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
358лв
287лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
757лв
686лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-9%
1123лв
982лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-13%
565лв
424лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
642лв
561лв
20-24 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-13%
323лв
242лв
20-24 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
736лв
631лв
24-28 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-14%
416лв
312лв
24-28 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1150лв
982лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
671лв
503лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
767лв
655лв
28.05-01.06
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
447лв
336лв
28.05-01.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1150лв
1016лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
671лв
537лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
783лв
626лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1342лв
1185лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
1150лв
1016лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-12%
671лв
537лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
958лв
819лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
559лв
420лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1659лв
1471лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-11%
941лв
753лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2540лв
2272лв
15-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-11%
1342лв
1074лв
15-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1700лв
1441лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3098лв
2838лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-8%
3819лв
3495лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-8%
2141лв
1818лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2819лв
2470лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
5015лв
4666лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-7%
2764лв
2511лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-9%
1687лв
1434лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
940лв
846лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
6577лв
6143лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-7%
1498лв
1404лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-6%
4341лв
3907лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
2446лв
2201лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4123лв
3879лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-6%
2446лв
2201лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
4123лв
3879лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-6%
671лв
604лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1070лв
1003лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-6%
805лв
725лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1284лв
1204лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-6%
3534лв
3325лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-6%
2624лв
2362лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2096лв
1887лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4300лв
4038лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-6%
1712лв
1605лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-6%
3425лв
3210лв
28.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-6%
2148лв
1933лв
28.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
3745лв
3423лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-9%
2148лв
1826лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1074лв
967лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
3534лв
3220лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-9%
2096лв
1782лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2809лв
2648лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-6%
3534лв
3220лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-9%
4681лв
4413лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-6%
2096лв
1782лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
268лв
242лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
1611лв
1450лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
468лв
441лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-6%
2685лв
2416лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
468лв
441лв
2-3 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-6%
4681лв
4413лв
2-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-6%
2685лв
2416лв
2-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
268лв
242лв
2-3 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2685лв
2416лв
3-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
268лв
242лв
3-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
468лв
441лв
3-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-6%
4681лв
4413лв
3-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-6%
268лв
242лв
4-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
2416лв
2175лв
4-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1498лв
1404лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-6%
468лв
441лв
4-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-6%
4213лв
3972лв
4-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-6%
268лв
242лв
5-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
468лв
441лв
5-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-6%
4123лв
3879лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-6%
268лв
242лв
6-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2446лв
2201лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
468лв
441лв
6-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-6%
468лв
441лв
7-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-6%
4390лв
4119лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-6%
2714лв
2443лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
3897лв
3667лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-6%
1789лв
1674лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-6%
268лв
242лв
7-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2300лв
2070лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1150лв
1035лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
1070лв
1003лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-6%
468лв
441лв
8-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-6%
268лв
242лв
8-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
671лв
604лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
268лв
242лв
9-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
468лв
441лв
9-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-6%
268лв
242лв
10-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
468лв
441лв
10-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-6%
468лв
441лв
11-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-6%
268лв
242лв
11-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
468лв
441лв
12-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-6%
268лв
242лв
12-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2105лв
1894лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
3303лв
3093лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-6%
544лв
510лв
13-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-6%
345лв
310лв
13-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1394лв
1255лв
14-20 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
2112лв
1973лв
14-20 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-7%
1394лв
1255лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2112лв
1973лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-7%
3253лв
2928лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
4929лв
4604лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-7%
1859лв
1673лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
2817лв
2631лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-7%
345лв
310лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
544лв
510лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-6%
1009лв
940лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-7%
689лв
620лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1582лв
1423лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2420лв
2261лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-7%
2989лв
2798лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-6%
1912лв
1720лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1498лв
1404лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-6%
1611лв
1450лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
2569лв
2408лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-6%
2416лв
2175лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
805лв
685лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2809лв
2648лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-6%
1611лв
1450лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
4213лв
3972лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-6%
1284лв
1164лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-9%
3256лв
2931лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
2150лв
1953лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-9%
4933лв
4607лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-7%
1312лв
1115лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
694лв
568лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-18%
1173лв
1047лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-11%
958лв
847лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-12%
559лв
447лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
944лв
756лв
21-30 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1663лв
1474лв
21-30 Сеп
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-11%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Philoxenia Bungalows, Philoxenia Bungalows halkidiki, Philoxenia Bungalows sithonia, Philoxenia Bungalows sitonia, Philoxenia Bungalows psakoudia, Philoxenia Bungalows psakudia, Philoxenia Bungalows greece, Philoxenia Bungalows гърция, Philoxenia Bungalows халкидики, Philoxenia Bungalows ситония, Philoxenia Bungalows псакудия, Philoxenia Bungalows 2023, Philoxenia Bungalows цени, Philoxenia Bungalows мнения, Philoxenia Bungalows цени 2023, Philoxenia Bungalows лято 2023, Philoxenia Bungalows ранни записвания, Philoxenia Bungalows last minute, Philoxenia Bungalows hotel, Philoxenia Bungalows hotel halkidiki, Philoxenia Bungalows hotel sithonia, Philoxenia Bungalows hotel sitonia, Philoxenia Bungalows hotel psakoudia, Philoxenia Bungalows hotel psakudia, Philoxenia Bungalows hotel greece, Philoxenia Bungalows hotel гърция, Philoxenia Bungalows hotel халкидики, Philoxenia Bungalows hotel ситония, Philoxenia Bungalows hotel псакудия, Philoxenia Bungalows hotel 2023, Philoxenia Bungalows hotel цени, Philoxenia Bungalows hotel мнения, Philoxenia Bungalows hotel цени 2023, Philoxenia Bungalows hotel лято 2023, Philoxenia Bungalows hotel ранни записвания, Philoxenia Bungalows hotel last minute, филоксения бунгалос, филоксения бунгалос гърция, филоксения бунгалос халкидики, филоксения бунгалос ситония, филоксения бунгалос псакудия, филоксения бунгалос цени, филоксения бунгалос мнения, филоксения бунгалос цени 2023, филоксения бунгалос лято 2023, филоксения бунгалос ранни записвания, филоксения бунгалос хотел, филоксения бунгалос хотел гърция, филоксения бунгалос хотел халкидики, филоксения бунгалос хотел ситония, филоксения бунгалос хотел псакудия, филоксения бунгалос хотел цени, филоксения бунгалос хотел мнения, филоксения бунгалос хотел цени 2023, филоксения бунгалос хотел лято 2023, филоксения бунгалос хотел ранни записвания

cache load