bg sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows) - Халкидики / Ситония, Псакудия

Philoxenia Bungalows е бюджетен хотел с голяма площ, в борова гора на брега на морето. Комплексът се състои от 11 двуетажни сгради и няколко триетажни сред зеленина и алеи за разходка. Philoxenia Bungalows е подходящ за непретенциозни туристи, които предпочитат спокойствието пред лукса. Филоксения Бунгалос разполага със 155 стаи и предлага на своите гости основен ресторант, бар, басейн, билярд, тенис на маса. Безплатно ползване на безжичен интернет в зоната около басейна.

Местоположение на Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows), Халкидики

Philoxenia Bungalows се намира в началото на селището Псакудия на ръкава Ситония на Халкидики, на 80 км от град Солун, на 200 метра от плажа, сред хубава борова гора.

Адрес: Psakoudia (Sithonia), 63071, Halkidiki , Псакудия, Greece


Стаи и настаняване в Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Стаите са семпли, около 18 кв.м., оборудвани с климатик, хладилник, телефон, сешоар, баня с душ, кокетен балкон.

Хранене, ресторанти и барове в Philoxenia Hotel (ex. Philoxenia Bungalows)

Всички плодове, зеленчуци и месо са собствено производство, а зехтина и маслините, които ще ви предложат - лично от градината на собственика, един от най-големите производители на подобна продукция в района.

За децата

Басейнът на хотела има секция за деца (детски басейн), както и детска площадка.

Плаж

Пясъчен плаж, шезлонгите и чадърите на плажа са срещу заплащане.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

578лв
462лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1057лв
941лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-11%
1725лв
1524лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-12%
1007лв
805лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
287лв
229лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
606лв
549лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-9%
1534лв
1355лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
895лв
716лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
1632лв
1449лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-11%
913лв
731лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1342лв
1208лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
2141лв
2006лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-6%
1284лв
1204лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-6%
805лв
725лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
642лв
602лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-6%
403лв
362лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
757лв
668лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-12%
358лв
269лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
1074лв
967лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1712лв
1605лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-6%
454лв
411лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-9%
215лв
172лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3277лв
3089лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-6%
1879лв
1691лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
716лв
573лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1515лв
1371лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-9%
575лв
508лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-12%
336лв
268лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
403лв
362лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
642лв
602лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-6%
4023лв
3419лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
5979лв
5375лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
3900лв
3533лв
15-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-9%
2103лв
1736лв
15-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-17%
937лв
797лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1536лв
1395лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-9%
1454лв
1297лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-11%
895лв
738лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
1835лв
1495лв
15-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-19%
2964лв
2572лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-13%
1566лв
1175лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
3432лв
3092лв
15-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
3449лв
2759лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
5405лв
4715лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-13%
3799лв
3419лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
5755лв
5375лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-7%
917лв
814лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-11%
1476лв
1373лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-7%
1125лв
956лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1843лв
1674лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-9%
2721лв
2463лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-9%
1723лв
1465лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2014лв
1812лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
3211лв
3010лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-6%
1150лв
982лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
671лв
503лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
783лв
587лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1342лв
1146лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
4368лв
3974лв
15-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-9%
2372лв
1978лв
15-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-17%
2096лв
1782лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3534лв
3220лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-9%
968лв
726лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1926лв
1684лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-13%
3666лв
3304лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1989лв
1626лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-18%
1843лв
1674лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-9%
1125лв
956лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4681лв
4279лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-9%
2685лв
2282лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4915лв
4465лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-9%
2999лв
2549лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2757лв
2481лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
4034лв
3759лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-7%
3447лв
2930лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5443лв
4926лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-9%
1727лв
1552лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1168лв
993лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
937лв
843лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1536лв
1442лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-6%
1498лв
1404лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-6%
940лв
846лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
941лв
706лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
1659лв
1424лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-14%
2564лв
2223лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-13%
1366лв
1025лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
559лв
420лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
958лв
819лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1879лв
1691лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2997лв
2809лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-6%
1284лв
1164лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-9%
805лв
685лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2148лв
1826лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3745лв
3423лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-9%
2809лв
2648лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-6%
1611лв
1450лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2945лв
2771лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-6%
1747лв
1572лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1537лв
1390лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
978лв
831лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4750лв
4443лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-6%
3072лв
2765лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1034лв
931лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1513лв
1409лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-7%
1500лв
1350лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2457лв
2307лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-6%
1556лв
1386лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-11%
1342лв
1146лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
783лв
587лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
917лв
747лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-19%
8094лв
7566лв
20.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-7%
4739лв
4211лв
20.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-11%
5755лв
5185лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3799лв
3229лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4712лв
4433лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-6%
2795лв
2516лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1284лв
1204лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-6%
805лв
725лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
4986лв
4687лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-6%
2990лв
2691лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
5867лв
5280лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
3911лв
3324лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2269лв
2114лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-7%
1551лв
1396лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1498лв
1357лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-9%
940лв
799лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
940лв
846лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1498лв
1404лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-6%
3745лв
3530лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-6%
2148лв
1933лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
864лв
691лв
21-29 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1502лв
1330лв
21-29 Сеп
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-11%
958лв
847лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-12%
559лв
447лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
958лв
847лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-12%
559лв
447лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4521лв
4051лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2685лв
2215лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
2117лв
1837лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-13%
1119лв
839лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1913лв
1530лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
3590лв
3208лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-11%
3077лв
2749лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-11%
1639лв
1311лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2918лв
2582лв
17-27 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
1721лв
1385лв
17-27 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
828лв
689лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-17%
1387лв
1248лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1026лв
909лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-11%
626лв
510лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-19%
2370лв
1987лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-16%
4047лв
3664лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-9%
1074лв
967лв
22-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1712лв
1605лв
22-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-6%
4915лв
4465лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-9%
2999лв
2549лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1879лв
1598лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
5890лв
5541лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-6%
3277лв
2995лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-9%
3494лв
3144лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1712лв
1551лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-9%
1074лв
913лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3799лв
3229лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
5755лв
5185лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
3277лв
2995лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-9%
1879лв
1598лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2446лв
2079лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
4123лв
3756лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-9%
3277лв
3089лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-6%
1879лв
1691лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2416лв
2175лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4213лв
3972лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-6%
1956лв
1662лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3353лв
3060лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-9%
1513лв
1358лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1034лв
879лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3521лв
3172лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
4929лв
4604лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-7%
3253лв
2928лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2323лв
1975лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1034лв
879лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1513лв
1358лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1626лв
1464лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2465лв
2302лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-7%
4670лв
4179лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-11%
3273лв
2782лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
4647лв
4182лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
7041лв
6577лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-7%
4071лв
3808лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-6%
2633лв
2370лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1513лв
1358лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
1034лв
879лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1206лв
1025лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1765лв
1584лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2465лв
2221лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1626лв
1382лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2150лв
1953лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-9%
1312лв
1115лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
671лв
604лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1070лв
1003лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-6%
3563лв
3196лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2446лв
2079лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
671лв
604лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1070лв
1003лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-6%
3277лв
3089лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-6%
1879лв
1691лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3590лв
3112лв
2-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-13%
1913лв
1434лв
2-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
958лв
819лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
559лв
420лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
1150лв
982лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
671лв
503лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1639лв
1311лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
958лв
819лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3077лв
2749лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-11%
559лв
420лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
694лв
534лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-23%
1173лв
1013лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-14%
4123лв
3756лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-9%
2148лв
1826лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3745лв
3423лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-9%
2446лв
2079лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1611лв
1369лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2809лв
2567лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-9%
940лв
846лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1498лв
1404лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-6%
2249лв
2024лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3686лв
3461лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-6%
940лв
799лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3799лв
3419лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1312лв
1181лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
5755лв
5375лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-7%
2150лв
2019лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-6%
1498лв
1357лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-9%
349лв
297лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
589лв
537лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-9%
2624лв
2362лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4300лв
4038лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-6%
468лв
441лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-6%
268лв
242лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2569лв
2327лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-9%
3277лв
2995лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-9%
1611лв
1369лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1879лв
1598лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2446лв
2079лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1312лв
1181лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2150лв
2019лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-6%
3563лв
3196лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
4933лв
4444лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3256лв
2768лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2341лв
2139лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-9%
1342лв
1141лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1611лв
1369лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2446лв
2079лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4123лв
3756лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-9%
2809лв
2567лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-9%
5530лв
5030лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-9%
3334лв
2834лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1322лв
1238лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-6%
1575лв
1422лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1016лв
863лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
844лв
759лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1117лв
949лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1715лв
1548лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3072лв
2611лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4750лв
4289лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
4750лв
4443лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-6%
3072лв
2765лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
5236лв
4713лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
7472лв
6949лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-7%
4389лв
3730лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2091лв
1777лв
20-29 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
6785лв
6127лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
3169лв
2855лв
20-29 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
1626лв
1382лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
4750лв
4443лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-6%
4670лв
4343лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-7%
3072лв
2765лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
3273лв
2946лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2465лв
2221лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
3072лв
2611лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4470лв
4009лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1765лв
1584лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1206лв
1025лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1034лв
931лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1513лв
1409лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-7%
1765лв
1644лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-7%
1206лв
1086лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
934лв
836лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-11%
655лв
556лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1723лв
1465лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2721лв
2463лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-9%
3511лв
3160лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
5428лв
5077лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-6%
1206лв
1025лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1765лв
1584лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2721лв
2549лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-6%
1723лв
1551лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
2293лв
2143лв
20-30 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-7%
1495лв
1345лв
20-30 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1054лв
949лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1613лв
1507лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-7%
4933лв
4444лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1843лв
1731лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-6%
3256лв
2768лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1125лв
1012лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
937лв
843лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
4359лв
3524лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-19%
7232лв
6398лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
1536лв
1442лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-6%
1498лв
1404лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-6%
940лв
846лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
805лв
685лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5970лв
5373лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1229лв
1116лв
1-5 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-9%
9044лв
8447лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-7%
1284лв
1164лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-9%
750лв
637лв
1-5 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1498лв
1357лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-9%
940лв
799лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2809лв
2648лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-6%
1611лв
1450лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
899лв
719лв
23-29 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1617лв
1437лв
23-29 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-11%
1192лв
894лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
2390лв
2092лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
3387лв
2940лв
1-9 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-13%
4497лв
3588лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1566лв
1253лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1790лв
1342лв
1-9 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
7450лв
6541лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
2684лв
2370лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-12%
1881лв
1505лв
2-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
3318лв
2942лв
2-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-11%
447лв
358лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
671лв
537лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
783лв
626лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1150лв
1016лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
1342лв
1185лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
767лв
677лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
958лв
847лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
559лв
447лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
958лв
819лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
559лв
420лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
336лв
268лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
575лв
508лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
941лв
753лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2540лв
2205лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-13%
1342лв
1007лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1659лв
1471лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-11%
895лв
671лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1694лв
1470лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-13%
2540лв
2272лв
15-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-11%
1119лв
839лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1342лв
1074лв
15-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2117лв
1837лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-13%
1694лв
1470лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-13%
1119лв
839лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-25%
805лв
618лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-23%
1342лв
1007лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
895лв
671лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
2540лв
2205лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-13%
2117лв
1837лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-13%
1364лв
1176лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-14%
1917лв
1637лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1119лв
839лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
3098лв
2838лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-8%
5586лв
5158лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-8%
3189лв
2761лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-13%
1700лв
1441лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2819лв
2470лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
1003лв
909лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-9%
5015лв
4666лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-7%
604лв
510лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-16%
1454лв
1297лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-11%
1240лв
1103лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-11%
4178лв
3740лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
895лв
738лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-18%
2502лв
2064лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
761лв
624лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
3206лв
2676лв
21-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-17%
1298лв
1081лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-17%
2096лв
1879лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
4883лв
4353лв
21-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-11%
4341лв
3907лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
6577лв
6143лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-7%
1712лв
1551лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-9%
1074лв
913лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2764лв
2511лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-9%
1687лв
1434лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1498лв
1404лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-6%
2446лв
2079лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4123лв
3756лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-9%
940лв
846лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
2356лв
2216лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-6%
1070лв
970лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-9%
3534лв
3220лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-9%
2096лв
1782лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
4123лв
3879лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-6%
1398лв
1258лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
671лв
571лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2446лв
2201лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
805лв
725лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2945лв
2771лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-6%
1927лв
1806лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-6%
1284лв
1204лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-6%
671лв
604лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1070лв
1003лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-6%
1747лв
1572лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1208лв
1087лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
4681лв
4413лв
26.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-6%
2685лв
2416лв
26.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
3745лв
3423лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-9%
805лв
685лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1284лв
1164лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-9%
2148лв
1826лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
3745лв
3423лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-9%
1712лв
1605лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-6%
3425лв
3210лв
28.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-6%
1074лв
967лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
2148лв
1933лв
28.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2148лв
1826лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1398лв
1258лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2457лв
2307лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-6%
2545лв
2370лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-7%
1747лв
1572лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2036лв
1896лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-7%
1500лв
1350лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2341лв
2139лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-9%
4213лв
3851лв
30.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-9%
1342лв
1141лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2416лв
2054лв
30.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4681лв
4279лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-9%
3289лв
3072лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-7%
2953лв
2510лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5150лв
4707лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-9%
2685лв
2282лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
822лв
741лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2341лв
2139лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-9%
1342лв
1141лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
543лв
461лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2171лв
1954лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1498лв
1404лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-6%
1747лв
1572лв
2-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
468лв
441лв
2-3 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-6%
2545лв
2370лв
2-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-7%
268лв
242лв
2-3 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2685лв
2416лв
2-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
4681лв
4413лв
2-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-6%
468лв
441лв
3-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-6%
4681лв
4413лв
3-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-6%
2685лв
2416лв
3-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
268лв
242лв
3-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
268лв
242лв
4-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2416лв
2175лв
4-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
468лв
441лв
4-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-6%
4213лв
3972лв
4-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-6%
5755лв
5185лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1498лв
1404лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-6%
3799лв
3229лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
940лв
846лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
468лв
441лв
5-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-6%
4289лв
3916лв
5-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-9%
2493лв
2119лв
5-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
268лв
242лв
5-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2624лв
2231лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1751лв
1584лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1112лв
945лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
468лв
441лв
6-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-6%
268лв
242лв
6-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
4300лв
3907лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-9%
2096лв
1782лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
468лв
441лв
7-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-6%
2809лв
2648лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-6%
1789лв
1674лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-6%
3897лв
3667лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-6%
3534лв
3220лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-9%
268лв
242лв
7-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1611лв
1450лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1150лв
1035лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
2300лв
2070лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1747лв
1572лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2625лв
2231лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2341лв
2139лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-9%
671лв
604лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
3429лв
3226лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-6%
1070лв
1003лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-6%
2804лв
2383лв
8-15 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
468лв
441лв
8-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-6%
4480лв
4059лв
8-15 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-9%
268лв
242лв
8-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
3742лв
3348лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-11%
2745лв
2570лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-6%
2032лв
1829лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1342лв
1141лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3035лв
2851лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-6%
1054лв
949лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
268лв
242лв
9-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1613лв
1507лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-7%
1836лв
1653лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
468лв
441лв
9-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-6%
2365лв
2010лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3803лв
3448лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-9%
1903лв
1713лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
6772лв
6115лв
10-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
468лв
441лв
10-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-6%
268лв
242лв
10-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1264лв
1075лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4378лв
3721лв
10-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
468лв
441лв
11-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-6%
268лв
242лв
11-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
468лв
441лв
12-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-6%
268лв
242лв
12-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3303лв
3093лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-6%
2105лв
1894лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
544лв
510лв
13-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-6%
1206лв
1025лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1765лв
1584лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
345лв
310лв
13-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1394лв
1255лв
14-20 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
4225лв
3946лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-7%
2788лв
2509лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2112лв
1973лв
14-20 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-7%
2323лв
1975лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3521лв
3172лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3927лв
3535лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1765лв
1644лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-7%
4825лв
4101лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4929лв
4604лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-7%
5633лв
5076лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3253лв
2928лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
3718лв
3160лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2721лв
2463лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-9%
5604лв
5211лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-7%
2068лв
1861лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
7620лв
6896лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-9%
1723лв
1465лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1206лв
1086лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3266лв
3059лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-6%
1206лв
1086лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1765лв
1644лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-7%
7472лв
6687лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-11%
5236лв
4451лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2521лв
2263лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1206лв
1086лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1723лв
1465лв
20-30 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1765лв
1644лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-7%
2068лв
1861лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
5747лв
5154лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
3393лв
3173лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-6%
4899лв
4433лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-9%
2194лв
1975лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
3950лв
3357лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3102лв
2637лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3266лв
3059лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-6%
1394лв
1255лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2112лв
1973лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-7%
3266лв
2956лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-9%
3810лв
3448лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-9%
2413лв
2051лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2817лв
2538лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1379лв
1172лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1206лв
1086лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1765лв
1644лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-7%
2017лв
1810лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2068лв
1758лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1859лв
1580лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2757лв
2481лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
4354лв
4079лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-6%
2413лв
2051лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3810лв
3448лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-9%
3810лв
3448лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-9%
2413лв
2051лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
689лв
586лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
862лв
775лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1261лв
1175лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-7%
1723лв
1551лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2721лв
2549лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-6%
1009лв
905лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2817лв
2631лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-7%
1859лв
1673лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2721лв
2549лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-6%
1723лв
1551лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3511лв
2984лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
5428лв
4902лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2788лв
2370лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4750лв
4289лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
3072лв
2611лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4225лв
3807лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
4034лв
3621лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2757лв
2344лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1513лв
1358лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
7041лв
6577лв
12-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-7%
4647лв
4182лв
12-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1034лв
879лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
544лв
510лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-6%
345лв
310лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1009лв
940лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-7%
689лв
620лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
1765лв
1584лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1206лв
1025лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1206лв
1086лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
4582лв
3895лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1765лв
1644лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-7%
6538лв
5851лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-11%
2420лв
2261лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-7%
1582лв
1423лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2989лв
2798лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-6%
1912лв
1720лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2079лв
1943лв
20-29 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-7%
1651лв
1542лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-7%
1092лв
983лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1361лв
1224лв
20-29 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1575лв
1473лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-6%
1016лв
914лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1687лв
1518лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2885лв
2716лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-6%
805лв
685лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
6804лв
5385лв
24.08-30.10
на човек

67 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-21%
12152лв
10733лв
24.08-30.10
на човек

67 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
3277лв
3089лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-6%
1284лв
1164лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-9%
1879лв
1691лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2341лв
2206лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-6%
2569лв
2408лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-6%
1611лв
1450лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1342лв
1208лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2997лв
2715лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-9%
1879лв
1598лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
6480лв
5903лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-9%
3494лв
2970лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3843лв
3267лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5890лв
5366лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-9%
1611лв
1369лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2809лв
2567лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-9%
1208лв
1027лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1927лв
1745лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-9%
1342лв
1208лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1312лв
1181лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
5301лв
4830лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-9%
2150лв
2019лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-6%
2141лв
2006лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-6%
3144лв
2673лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4213лв
3972лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-6%
1125лв
956лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2569лв
2327лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-9%
1611лв
1369лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2416лв
2175лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1843лв
1674лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-9%
1312лв
1115лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2150лв
1953лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-9%
642лв
602лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-6%
403лв
362лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
3256лв
2931лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
4933лв
4607лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-7%
642лв
602лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-6%
403лв
362лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
428лв
401лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-6%
268лв
242лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
3799лв
3229лв
7-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
5755лв
5185лв
7-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
4111лв
3839лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-7%
917лв
814лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-11%
1476лв
1373лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-7%
4933лв
4607лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-7%
3256лв
2931лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2713лв
2442лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3206лв
2836лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
2188лв
1828лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-16%
4883лв
4513лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-8%
3625лв
3265лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
694лв
568лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-18%
1173лв
1047лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-11%
1137лв
991лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-13%
658лв
512лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-22%
1534лв
1310лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
895лв
671лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
958лв
847лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
559лв
447лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
447лв
358лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
767лв
677лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
336лв
268лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1342лв
1146лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
575лв
508лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
783лв
587лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
783лв
626лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1342лв
1185лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
1663лв
1474лв
21-30 Сеп
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-11%
224лв
179лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
383лв
339лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
944лв
756лв
21-30 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1056лв
844лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1894лв
1682лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-11%
958лв
847лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
1150лв
1016лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
1917лв
1693лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
1342лв
1185лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
2540лв
2272лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-11%
2117лв
1893лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-11%
767лв
677лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
1342лв
1074лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1119лв
895лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1119лв
895лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
783лв
626лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
671лв
537лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
559лв
447лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
447лв
358лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2759лв
2207лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
4437лв
3885лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
2879лв
2433лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4557лв
4111лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
4637лв
4262лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-8%
2959лв
2584лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-13%
2141лв
2006лв
22.06-02.07
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-6%
1498лв
1404лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-6%